انتشار های سامانه AutoVM

From AutoVM WIKI
Jump to: navigation, search

سامانه AutoVM همواره حداقل از سه نسخه فعال پشتیبانی میکند، نسخه های منتشر شده به صورت پایدار (Stable)، آزمایشی (Testing) و ناپایدار (Unstable) میباشد.

پایدار (Stable)

نسخه پایدار سامانه شامل پایدارترین نسخه انتشار یافته است.

نسخه پیشنهادی ما جهت راه اندازی در سازمان ها و مراکز مهم میباشد. عموما در قالب نسخه X.1 منتشر خواهد شد.

نسخه پایدار فعلی سامانه، نسخه 2.1، در تاریخ 26 آوریل 2017 انتشار یافته و آخرین به روز رسانی آن 2.1.1 در تاریخ 17 ژوئن 2017 انتشار یافته است.

آزمایشی (Testing)

مزیت استفاده از این نسخه آن است که شامل امکانات بروزتری نسبت به نسخه پایدار را دارا میباشد.

نسخه آزمایشی (Testing) مناسب به جهت راه اندازی در شرکت ها بوده و عموما در قالب نسخه X.2 منتشر خواهد شد.

نسخه فعلی درحال آزمایش، نسخه V2.2.0 میباشد.

ناپایدار (Unstable)

فعالیت اصلی سامانه بر روی نسخه ناپایدار متمرکز است. عموماً، این نسخه توسط توسعه دهندگان به صورت غلطان منتشر خواهد شد و از آخرین بروزرسانی های موجود، برخودار میباشد.

نسخه ناپایدار (Unstable) مناسب به جهت راه اندازی کسب و کارهای کوچک میباشد. عموما در قالب نسخه X.3 منتشر خواهد شد.