خطاهای کارکرد ماژول WHMCS

From AutoVM WIKI
Jump to: navigation, search
  • لیست آیپی (Select IP) در هنگام ویرایش سرور مجازی داخل WHMCS به جهت افزودن سرور مجازی کاربر به سامانه نمایش داده نمیشود.

بررسی نمایید اطلاعات وارد شده در بخش modules به هنگام ویرایش محصول به درستی وارد شده باشد:

  1. serverid به صورت تنها عدد وارد شده باشد و عدد وارد شده مطابق با ID سرور مروبطه موجود در سامانه بوده باشه.
  2. datastoreid به صورت تنها عدد وارد شده باشد و عدد وارد شده مطابق با ID دیتااستور مربوطه موجود در سامانه بوده باشه.
  3. تنها یکی از مشخصات به صورت پلان و یا کاستومایز استفاده شود، از وارد کردن ورودی های Plan و RAM (کاستومایز) به صورت همزمان خودداری نمایید و تنها یکی از موارد را وارد نمایید.
  4. فیلد های vpsid و password در هنگام افزودن سرویس (products) ایجاد شده باشد.