ایجاد Cronjob در هاست

From AutoVM WIKI
Jump to: navigation, search

ابتدا در بخش مدیریت سامانه AutoVM، به بخش تنظیات (Settings) مراجعه کرده و دستورات کرون‌جاب را مشاهده نمایید.

سپس به بخش Cron Jobs داخل وب سرور (CPanel or DirectAdmin) رفته و در بخش Common Settingsدستورات را ایجاد نمایید.

  • توجه: در صورتی که از کلاود لینوکس استفاده می کنید، در ناحیه کاربری Cpanel, به بخش Select PHP Version و سپس بر روی Switch To PHP Options کلیک کرده و مقدار max_execution_time را به 1000 افزایش دهید.
  • جهت مشاهده ویدیو آموزشی، لطفا به این ویدیو مراجعه فرمایید.